SZKOLENIA


W celu przygotowania indywidualnej oferty, dostosowanej do Państwa potrzeb szkoleniowych, prosimy o kontakt pod wskazany adres mailowy lub telefoniczny.

telefon: +48 22 630 56 35
E-mail: szkolenia@corponet.pl

Szkolenia - jako jeden z podstawowych instrumentów rozwijania potencjału pracowników - zajmują niezwykle ważne miejsce w zarządzaniu ludźmi każdej dobrze zorganizowanej firmy. Dlatego szkolenia należy traktować jako inwestycję w ludzi, zmierzającą do pomocy grupom osób oraz indywidualnym pracownikom w przyswajaniu nowych zachowań, prowadzących do wzrostu efektywności pracy pracowników, a w ślad za tym - wzrostu efektywności całej organizacji.

Mogą przybierać one formę:
- otwartą, do udziału w której zaprasza się ogół zainteresowanych oraz
- zamkniętą - skierowaną do pracowników konkretnego klienta,

Dzięki czemu możliwe jest:
dostosowanie do specyfiki danej firmy i poziomu uczestników, zwiększenie integracji uczestników w ramach danej komórki lub całej firmy, zwiększenie identyfikacji z firmą, zaplanowanie rozwoju uczestników poprzez planowanie szkoleń z dużym wyprzedzeniem.